bingung...
suhu suhu sekalian
setelah upgrade v3.13
rule yg biasa di pake di versi sebelumnya kok ngak bisa jalan y ?

/ip proxy access add src-address=192.168.0.0/16 dst-address=0.0.0.0 action=deny path=:/.zip

rule nya kok ngak jalan y ?
ganti jadi .zip ( nak bisa ) :/.zip$ ( ngak bisa ) :\.zip$ ngak bisa.

tolong bantuan nya
thks